اِاِ

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِاِ(تلفظ ee). نجاست. كثافت. گُه. (در زبان كودكان) مترادف اَه، اِه، اَی، اَیی، اَخی.