اِ‌

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِ‌ (تلفظ !e).حرف اعتراض يا شگفتي است: «اِ! تو ديگه از كجا پيدات شد؟»، «اِ! تو ديگه چرا با من مخالف شدي؟». مترادف دِ!، اِهه!، وا! و جز اينها.