اگر ظرف آب را وسط سفره بگذارند شمر به آب می‌رسد.

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

اگر ظرف آب را وسط سفره بگذارند شمر به آب می‌رسد. شمر که در صحرای کربلا آب را از اهل بیت دریغ کرد، در آن دنیا به صورت سگ چهارچشمی در آمده مدام از تشنگی له‌له می‌رند و بی‌آب می‌گردد و هر چه آب ببیند سراب می‌شود، مگر آبی که میان سفره باشد؛ در این حال برکت سفره مانع ناپدید شدن آن می‌شود و در نتیجه شمر به آب می‌رسد.