ای آب روون، شووَرَم به‌اِم باشه مهربون

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

ای آب روون

شووَرَم به‌اِم باشه مهربون!

روز سیزدهم فروردین، زنها به کنار جوی آب رفته می‌نشینند، در آن شَلَپّ و شُلوپ می‌کنند، دست و روی خود را می‌شویند و به نیت شوهر آینده‌ی خود خطاب به آب چنین می‌گویند.

[ژوکوفسکی، 1885 میلادی]

برای مشخصات کتاب نگاه کنید به پانوشت ِیکی رفت یکی موند... .