باغت آباد! باغت آباد شه

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

باغِتْ آباد! باغِتْ آبادْ شِه!

کوتاه‌شده‌ی باغت آباد (شه)، انگوری است.