باغت آباد (شه)، انگوری

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

باغِتْ آباد (شِه)، اَنگوری!

(شِه se کوتاه‌شده‌ی شود است در زبان تداول.)

در اصل عبارتی است که انگورفروشان دوره‌گرد به معرفی و تبلیغ کالای خود بانگ می‌کنند. لیکن آن را، خواه به صورت کامل و خواه به یکی از دو صورت کوتاه‌شده‌ی باغت آباد! باغت آباد شه، در ستایش هر محصول نیکو پرورده‌یی بر زبان می‌آورند؛ حتی به مزاح یا به جِدّ، به جای عبارتِ تَبارَک‌الله اَحْسَنْ‌الخالِقین نیز به کار می‌رود؛ یعنی در ستایشِ بَر و رویی زیبا یا اندامی عابدفریب، از دهان مردی یا زنی.