بر آب بودن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

بر آب بودن

نااستوار بودن. پایه و بنیاد و اساس محکمی نداشتن.