تیمم باطل است آنجا که آب است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

تیمم باطل است آنجا که آب است.

نگاه کنید به آب آمد و تیمم باطل شد.