جای آباد برای (فلان) باقی نگذاشتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

جای آباد برای (فلان) باقی نگذاشتن

شخصیت کسی را در برابر دیگران به‌سختی ویران کردن، از طریق بد گفتنِ بدو یا هتاکی و افشای اسرار مگوی وی.

مترادف جد و آباد (کسی) را جنباندن.