جد و آباد (کسی) را گفتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

جَدّ و آباد (کسی) را گفتن

پدران و اجداد کسی را دشنام دادن.

مترادف جد و آباد (کسی) را جنباندن.