خانه‌ات آباد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خانه‌ات آباد!

دعایی است که عنوان حق‌شناسی و سپاسگزاری را دارد در برابر مَحبت دستگیرانه‌ی کسی: «خیلی لطف در حق ما کرده، خانه‌اش آباد!»

مترادف خانه‌ات۱ آبادان!

پانوشت

  • ۱ بر حسب مورد: خانه‌اش، خانه‌تان، خانه‌شان...