خدا بیامرزه مرده‌ها رو که آباد می‌کنن زنده‌ها رو

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

خدا بیامُرزِه مُرده‌ها رو که آباد می‌کُنن زنده‌ها رو!

(خدا بیامرزد مرده‌ها را / که آباد می‌کنند زنده‌ها را!)

بی‌گمان منظور از «مرده‌ها» در این‌جا پول‌پرستانی است که ثروت فراوان برای بازماندگان خود به جا می‌گذارند.