رنگی به آب زدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

رنگی به آب زدن

شیوه‌یی ابداع کردن. فریبی در کار کردن. حقه‌یی زدن. کلکی سوار کردن.