روی آب افتادن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

روی آب افتادن

ظاهر و آشکار شدن. در معرض دید و قضاوت قرار گرفتن. لو رفتن.