روی آب نشستن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

روی آب نشستن

1) سخت بی‌چیز و یک‌سره تهیدست بودن و از آسیاب و وسایل زندگی هیچ نداشتن.

نگاه کنید به لخت و آب‌نشین بودن .

2) مصدر کاری بی‌اعتبار و موقت بودن. وضع و موقعی بی‌ثبات و نااستوار داشتن.