ز آب خرد، ماهی خرد خیزد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

ز آبِ خُرد، ماهیْ خُرد خیزد.

بیتی از سعدی است و مصراع دیگرش این است:

نهنگ، آن به که با دریا ستیزد

بیت را، با پس و پیش کردن مصراع‌ها، نظامی نیز آورده است. نگاه کنید به آب خرد، ماهی خرد.