سبو همیشه سالم از آب در نمی‌آید

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

سبو همیشه سالم از آب در نمی‌آید.

کار، همیشه به توفیق نمی‌انجامد.

مترادف کار یک‌بار اتفاق می‌افتد * یک‌بار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک، آخر به‌دستی ملخک! * یک‌بار جستی محله، دوبار جستی محله، آخر می‌افتی به تله!