سرخاب را آب رنگ می‌دهد، وسمه را خواب

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

سرخاب را آبْ رنگ می‌دهد، وسمه را خواب.

این ضرب‌المثل تنها در امثال و حکم آمده است بی‌آن که مؤلف به کاربرد آن اشاره‌یی کند. شرح ذیل آن چنین است: «شستن روی، پس از گلگونه و غازه، بر تازگی و تناسب الوان رخسار افزاید؛ و رنگ وسمه که نخست سبز است، با گذشتن شبی بر آن سیاه و به گونه‌ی موی می‌شود».

مثل را به گونه‌ی دیگر نیز می‌آورند؛ نگاه کنید به وسمه را آب، گلاب را خواب.