سرکه جایی ترش است که آب نباشد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

سرکه جایی ترش است که آب نباشد.

مقایسه کنید با دست بالای دست بسیار است. * نیز مقایسه کنید با چه سرکه‌یی باشد که از آب ترش‌تر نباشد و هر سرکه‌یی از آب ترش‌تر است.