سر را زیر آب کردن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

سر را زیر آب کردن

کسی را بی‌سروصدا و در اختفای کامل از میان بردن و نابود کردن. کسی را به قتل رساندن، به صورتی که هرگز چگونگی آن معلوم نشود و جنازه‌ی معدوم به دست نیاید و کسی از محل گور او خبر نیابد: «بالاخره هم معلوم نشد چه‌جور سر آن بدبخت را زیر آب کردند.»