سفره‌ی بی‌نان جل است، کوزه‌ی بی‌آب گل است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

سفره‌ی بی‌نان جُل است، کوزه‌ی بی‌آب گِل است.

ارزش و اعتبار هر کس و هر چیز به سودبخشی اوست.