عاشقم، پول ندارم، کوزه‌تو بده آب بیارم

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

عاشقم، پول ندارم، کوزَه‌تو بده آب بیارم!

(کوزَه‌تو = کوزه‌ات را.)

پاره‌یی از یک تصنیف بسیار قدیمی است، و آن را به مزاح یا به ریشخند به عنوان زبان حال عاشقی می‌آورند که، به دلیل برتری مالی خانواده‌ی معشوقه، امیدی به وصال ندارد.