فوت آب بودن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

فوتِ آب بودن fut

اصطلاح شاگردان مدرسه است برای بیان این معنی که درس حفظی خود را به خوبی فرا گرفته‌اند: «درس امروزمان را فوت آبم.»

مترادف روان بودن. نگاه کنید به مثل آب روان... .