فکر نان کن که خربزه آب است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

فکر نان کن که خربزه آب است.

1) از تجملات باید چشم پوشید و در اندیشه‌ی مایحتاج زندگی باید بود. نیز نگاه کنید به دو دفعه آب، جای یک دفعه نان را نمی‌گیرد .

2) نگاه کنید به 2478.