قوت آب از سرچشمه است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

قُوّتِ آب از سرْچشمه است.

1) شدت هر اقدام را از نیروی مبنا و انگیزه‌ی آن قیاس باید کرد.

2) نگاه کنید به آب را از سرچشمه باید بست .