مرغابی سرش را می‌کند زیر آب، خیال می‌کند کسی نمی‌بیندش

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

مرغابی سرش را می‌کند زیر آب، خیال می‌کند کسی نمی‌بیندش!

ابلهانه است که گمان کنیم با تجاهل نسبت به عیوب خویش دیگران را از توجه بدان‌ها باز می‌داریم.

مترادف کَبْکِه سرش را می‌کند زیر برف (یا (مثل) شترمرغه سرش را فرو می‌کند توی شن) خیال می‌کند دیگران (هم) او را نمی‌بینند!