مزه‌ی آب دادن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

مزه‌ی آب دادن maz[z]e

طعم لازم را نداشتن یا مطلقن فاقد مزه‌یی بودن. ــ اصطلاح، تنها در مورد مایعات و اغذیه‌ی مایع و میوه‌ها به کار می‌رود.