مهمان منی به آب خوردن، لب جوب

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

مهمان منی به آب خوردن، لب جوب!

به مزاح یا به ریشخند در پاسخ سورچرانی که خود را به سوری وعده گیرد می‌آورند. به صورت مهمان منی به آب، آن هم لب جوب نیز می‌آید.