ناله‌ی آب از ناهمواری زمین است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

ناله‌ی آب از ناهمواری زمین است!

هیچ چیز بی‌انگیزه و علت نیست.