نقش خود را در آب دیدن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

نقش خود را در آب دیدن

1) دیگران را نیز همچون خود انگاشتن. دیگری را نیز به خود قیاس کردن.

مقایسه کنید با گدا(هه) هر چه تو توبره‌ی خودش است، خیال می‌کند تو توبره‌ی رفیقش هم هست.

مترادف عکس خود را تو آینه دیدن.

2) کنایه از به فکر خویش بودن و دلبسته‌ی وجود خویش و کارهای خود بودن.

[دهخدا، لغت‌نامه]