نه آب بیار، نه کوزه بشکن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

نه آب بیار، نه کوزه بشکن!

نه اظهار مَحبت و مهربانی کن، نه اسباب زحمت و زیان و ضرر شو!

نیز نگاه کنید به اگر آب نمی‌آورد، کوزه هم نمی‌شکند .

مترادف پول نمی‌دهی معرکه برهم بزن * مرا به خیرِ تو امید نیست، شر مرسان!