هر بادی آب سرد نمی‌کند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

هر بادی آب سرد نمی‌کند.

مقایسه کنید با کار هر بز نیست خرمن کوفتن (81).