هر کجا دیدیم، آب از جو به دریا می‌رود

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

هر کجا دیدیم، آب از جو به دریا می‌رود!

1) مترادف از آسمان به زمین می‌بارد یا از زمین به آسمان؟ (نگاه کنید به 2011)

2) مترادف آب به آبادانی می‌رود و 2970.