هر کسی آب دل خودش را می‌خورد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

هر کسی آب دل خودش را می‌خورد.

سود حسن‌نیت و زیان سوء‌نیت هرکسی متوجه خود او می‌شود.

مقایسه شود با ثواب، راه به خانه‌ی صاحبش می‌برد.