هر که خواب است، روزیش در آب است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

هر که خواب است، روزیش در آب است.

مترادف:

 • از تو حرکت از خدا برکت!
 • کار نکرده را چندش مزد؟
 • اگر گرسنه‌ای، بار ببر آسیاب!
 • خرِ خوابیده جو نمی‌خورد!
 • اسب دونده [یا اسب، به دویدن] کاه و جو خودش را زیاد می‌کند
 • از شما [یا ما] رقاصی، از ما [یا شما] عباسی!
 • گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟
 • روزی به قدم است
 • هر که به امید همسایه بنشیند شب گرسنه می‌خوابد!
 • تا شب نروی روز به جایی نرسی
 • با تَوکّل زانوی اُشتر ببند! در این معنی
 • اَعقِل و تَوَکّل! در این معنی
 • خدا روزی‌رسان است، اما اِهِنّی هم می‌خواهد!
 • شتر که کاه بخواهد، گردنش را دراز می‌کند
 • گاوی که سرِ لیسهِ نرود نمک نمی‌خورد.