همیشه آب نمی‌رود به جوی آقا رفیع، یک روز هم می‌رود به جوی آقا شفیع

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

همیشه آب نمی‌رود به جوی آقا رفیع، یک روز هم می‌رود به جوی آقا شفیع!

دنیا همیشه به کام یک نفر نمی‌گردد.

مترادف:

  • درِ (دنیا) همیشه به یک پاشنه نمی‌گردد!
  • خره همیشه خرما نمی‌ریند!
  • درِ دنیا را نبسته‌اند!
  • خدا را چه دیده‌ای!
  • همیشه شعبان؟ ــ یک‌بار هم رمضان!