وسمه را آب، گلاب را خواب

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

وسمه را آب، گلاب را خواب.

نگاه کنید به سرخاب را آب رنگ می‌دهد، وسمه را خواب .