صفحه‌هایی که بیشتر از همه به آن‌ها پیوند داده شده‌است

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را‎‏ (۸ پیوند)
 2. آب به ریسمان بستن‎‏ (۶ پیوند)
 3. از آب، کره گرفتن‎‏ (۵ پیوند)
 4. آچس‎‏ (۴ پیوند)
 5. آب بدود، نان بدود، (فلان) به دنبالش‎‏ (۴ پیوند)
 6. کور عصا را می‌جوید، آب گودال را‎‏ (۴ پیوند)
 7. آگوز‎‏ (۴ پیوند)
 8. پته را به آب دادن‎‏ (۴ پیوند)
 9. آب به پستی می‌رود‎‏ (۴ پیوند)
 10. برای بستن(جلو) دهن آمیرزا...‎‏ (۳ پیوند)
 11. آ (مانند آغ)‎‏ (۳ پیوند)
 12. درز را آب دادن‎‏ (۳ پیوند)
 13. آب سوار و نان سوار و (فلانی) پیاده (یا به دنبالش)‎‏ (۳ پیوند)
 14. خروس آتقی رفته به هیزم...‎‏ (۳ پیوند)
 15. به لانه‌ی مورچه(ها) آب افتادن‎‏ (۳ پیوند)
 16. آ (مانند آق)‎‏ (۳ پیوند)
 17. آب به آبادانی می‌رود‎‏ (۳ پیوند)
 18. آب را از سرچشمه باید بست‎‏ (۳ پیوند)
 19. آسید عباس هم با من کومک کرد‎‏ (۳ پیوند)
 20. آکون‎‏ (۳ پیوند)
 21. آب‎‏ (۳ پیوند)
 22. هر سرکه‌یی از آب ترش‌تر است‎‏ (۳ پیوند)
 23. پته به (یا روی) آب افتادن‎‏ (۳ پیوند)
 24. آشیخ روباه‎‏ (۳ پیوند)
 25. آب... از یک جو نرفتن‎‏ (۳ پیوند)
 26. آب آب را پیدا می‌کند، ‌آدم آدم را‎‏ (۳ پیوند)
 27. آب از لب و لوچه سرازیر شدن‎‏ (۳ پیوند)
 28. آب، خودش چاله را پیدا می‌کند‎‏ (۳ پیوند)
 29. آبی که در گودال (یا یک‌جا) بماند بو می‌گیرد (یا می‌گندد)‎‏ (۳ پیوند)
 30. آشیخ شمس‌الدین شمس آبادی، تو شمس آباد...‎‏ (۳ پیوند)
 31. چه سرکه‌یی باشد که از آب ترش‌تر نباشد‎‏ (۳ پیوند)
 32. آملا‎‏ (۳ پیوند)
 33. آب آمد و تیمم باطل شد‎‏ (۳ پیوند)
 34. سرکه جایی ترش است که آب نباشد‎‏ (۳ پیوند)
 35. آب که یک‌جا ماند می‌گندد‎‏ (۳ پیوند)
 36. آمیز قلمدون‎‏ (۳ پیوند)
 37. الهی نانت بار آهو بشود، آبت کوه به کوه بگردد‎‏ (۳ پیوند)
 38. آخدا! تو کریمی، اونم کریمه...‎‏ (۳ پیوند)
 39. آمیز والده‎‏ (۲ پیوند)
 40. آب (و آتش) روشنایی خانه است.‎‏ (۲ پیوند)
 41. خر را که ببرند عروسی، نه برای خوشی‌ست، برای آب و هیزم‌کشی‌ست‎‏ (۲ پیوند)
 42. آب انداختن‎‏ (۲ پیوند)
 43. آب خرد، ماهی خرد‎‏ (۲ پیوند)
 44. موکل آب فرات بودن‎‏ (۲ پیوند)
 45. آب رفته به جوی برنمی‌گردد‎‏ (۲ پیوند)
 46. آب نمی‌بیند وگرنه شناگر ماهری است‎‏ (۲ پیوند)
 47. کوزه‌ی نو، دو روز آب را خنک نگه می‌دارد‎‏ (۲ پیوند)
 48. جد و آباد (کسی) را جنباندن‎‏ (۲ پیوند)
 49. آب آورده‎‏ (۲ پیوند)
 50. روزهای جمعه، هر آبی که روی زمین جاری است به بهشت می‌رود.‎‏ (۲ پیوند)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)