صفحه‌های مورد نیاز

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. آب را از سرچشمه باید بست‎‏ (۳ پیوند)
 2. درز را آب دادن‎‏ (۳ پیوند)
 3. شناگر خوبی است (یا شناگری خوب بلد است) ، آب گیرش نمی‌آید‎‏ (۲ پیوند)
 4. بالا کشیدن و یک آب هم رویش (یا بالایش)خوردن‎‏ (۲ پیوند)
 5. 3473‎‏ (۲ پیوند)
 6. آب کشیدن‎‏ (۱ پیوند)
 7. گذاشتن در کوزه و آبش را خوردن (چیزی را)‎‏ (۱ پیوند)
 8. 1925‎‏ (۱ پیوند)
 9. از (جایی یا چیزی) آب خوردن‎‏ (۱ پیوند)
 10. آب خوردن (باورهای توده، آیین‌ها)‎‏ (۱ پیوند)
 11. آب سر کردن‎‏ (۱ پیوند)
 12. آب گذشته‎‏ (۱ پیوند)
 13. 2363‎‏ (۱ پیوند)
 14. از (جایی یا چیزی) آب خوردن (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 15. آب دهن (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 16. لخت و آب‌نشین بودن‎‏ (۱ پیوند)
 17. آب سرد (یا خنک یا یخ) میل کردن‎‏ (۱ پیوند)
 18. آب گرفتن 2‎‏ (۱ پیوند)
 19. 2475‎‏ (۱ پیوند)
 20. از خجالت آب شدن‎‏ (۱ پیوند)
 21. آب دیدن‎‏ (۱ پیوند)
 22. آب لب و لوچه راه افتادن‎‏ (۱ پیوند)
 23. ماه‎‏ (۱ پیوند)
 24. آب، راه کردن‎‏ (۱ پیوند)
 25. 2680‎‏ (۱ پیوند)
 26. اول و آخر (کسی) را جنباندن (یا گفتن)‎‏ (۱ پیوند)
 27. آب مرواری (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 28. مثل آب روان...‎‏ (۱ پیوند)
 29. آب، روی چرخ آسیاب (کسی) ریختن‎‏ (۱ پیوند)
 30. 3186‎‏ (۱ پیوند)
 31. آب را در شیر کردن‎‏ (۱ پیوند)
 32. آب ندیده (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 33. نه آب تو شیر کن...‎‏ (۱ پیوند)
 34. آب، می‌داند که آبادی کجاست‎‏ (۱ پیوند)
 35. به آب دادن (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 36. آب را زیر هفت طبقه‌ی زمین دیدن (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 37. آب نیسان (باورهای توده، آیین‌ها)‎‏ (۱ پیوند)
 38. چاه باید از خودش آب داشته باشد‎‏ (۱ پیوند)
 39. آبجی‎‏ (۱ پیوند)
 40. آب العفو‎‏ (۱ پیوند)
 41. تحویل‎‏ (۱ پیوند)
 42. آب رفتن‎‏ (۱ پیوند)
 43. آب و آتش‎‏ (۱ پیوند)
 44. چاهی که از خودش آب ندارد، از آب ریختن (یا آب هم توش بریزی) آبدار نمی‌شود‎‏ (۱ پیوند)
 45. آبرو (باورهای توده)‎‏ (۱ پیوند)
 46. آب انبار (به) دست یزید افتادن‎‏ (۱ پیوند)
 47. آب روشنایی است‎‏ (۱ پیوند)
 48. آب و آتش جای (یا راه) خودشان را باز می‌کنند‎‏ (۱ پیوند)
 49. چس را ببین که به آب قلیان می‌گوید «بوگندو»!‎‏ (۱ پیوند)
 50. آبش در رفتن‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)