صفحه‌های کوتاه

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏برای بستنِ (جلوِ) دهنِ آمیرزا... ‏[۰ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏مدخل های ناقص ‏[۰ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏آب (باورهای توده، آیین‌ها) ‏[۰ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏خوابگزاری ‏[۰ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏درِ کوزه گذاشتن و آبش را خوردن(چیزی را ــ) ‏[۰ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏آب برداشتن ‏[۰ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏آب به کونِ خر (یا شتر)ریختن ‏[۰ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏آ ‏[۹۱ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏چشم آب نداشتن ‏[۱۷۴ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏اون چیه که هر چی راه میره خسته نمیشه؟ ‏[۱۷۷ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏آب از آهن کشیدن ‏[۱۸۵ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏آملا ‏[۱۸۷ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏به آب رفتن ‏[۱۹۰ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏آب از آتش در آوردن ‏[۱۹۰ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏آ (زبان پیچک) ‏[۱۹۳ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏آب آورده را آب می‌برد ‏[۱۹۵ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏آب به سبد کردن ‏[۱۹۶ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏آب به (یا در) قفس کردن ‏[۱۹۶ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏آ (ترکیبات دیگر) ‏[۱۹۷ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏آ (مانند آغ) (ترکیبات دیگر) ‏[۱۹۸ بایت]
 21. (تاریخچه) ‏ناله‌ی آب از ناهمواری زمین است ‏[۱۹۹ بایت]
 22. (تاریخچه) ‏آب به (یا در)غربال کردن ‏[۲۰۰ بایت]
 23. (تاریخچه) ‏ای خدا، آقا آب بخواهد ‏[۲۰۱ بایت]
 24. (تاریخچه) ‏بر آب بودن ‏[۲۰۳ بایت]
 25. (تاریخچه) ‏تیمم باطل است آنجا که آب است ‏[۲۰۴ بایت]
 26. (تاریخچه) ‏جایی که آب هست تیمم روا نیست ‏[۲۰۴ بایت]
 27. (تاریخچه) ‏اِاِ ‏[۲۰۷ بایت]
 28. (تاریخچه) ‏ساعت آب گرم ‏[۲۰۷ بایت]
 29. (تاریخچه) ‏نقش بر آب شدن ‏[۲۰۷ بایت]
 30. (تاریخچه) ‏آب ریخته به کوزه جمع نمی‌شود ‏[۲۱۵ بایت]
 31. (تاریخچه) ‏کوزه به راه آب می‌شکند ‏[۲۱۸ بایت]
 32. (تاریخچه) ‏یک (یا یکی دو) آب شسته‌تر بودن ‏[۲۱۸ بایت]
 33. (تاریخچه) ‏آسیاب را به آب‌رو گرداندن ‏[۲۱۹ بایت]
 34. (تاریخچه) ‏از آب، رنگ گرفتن ‏[۲۲۲ بایت]
 35. (تاریخچه) ‏تنبل به آب نرفت، وقتی که رفت خمره برد ‏[۲۲۳ بایت]
 36. (تاریخچه) ‏روی آب افتادن ‏[۲۲۵ بایت]
 37. (تاریخچه) ‏از آب گرفتن ‏[۲۲۶ بایت]
 38. (تاریخچه) ‏آ (امثال و حکم) ‏[۲۲۷ بایت]
 39. (تاریخچه) ‏آبی میون سنگ... ‏[۲۲۷ بایت]
 40. (تاریخچه) ‏وسمه را آب، گلاب را خواب ‏[۲۲۷ بایت]
 41. (تاریخچه) ‏از آب گذشتن ‏[۲۲۸ بایت]
 42. (تاریخچه) ‏آب پشت سر (کسی) به زمین پاشیدن ‏[۲۲۹ بایت]
 43. (تاریخچه) ‏آب گودال را می‌جوید، کور عصا را! ‏[۲۳۱ بایت]
 44. (تاریخچه) ‏آب گودال را می‌جوید، کور عصا را ‏[۲۳۱ بایت]
 45. (تاریخچه) ‏دو دفعه آب، جای یک دفعه نان را نمی‌گیرد ‏[۲۳۳ بایت]
 46. (تاریخچه) ‏آب به دست یزید افتادن ‏[۲۳۳ بایت]
 47. (تاریخچه) ‏آباد ‏[۲۴۳ بایت]
 48. (تاریخچه) ‏رنگی به آب زدن ‏[۲۴۳ بایت]
 49. (تاریخچه) ‏آب... به یک جو نرفتن ‏[۲۴۳ بایت]
 50. (تاریخچه) ‏ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ‏[۲۴۶ بایت]

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)