فهرست پرونده‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۰۲ Category Verbals.jpg (پرونده) ۱۰۲ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۰۲ Category Tales.jpg (پرونده) ۱۰۸ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۰۰ Category SentenceForms.jpg (پرونده) ۱۲۳ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۰۰ Category Rituals.jpg (پرونده) ۶۳ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۵۸ Category Questionaires.jpg (پرونده) ۱۰۲ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۵۷ Category Proverbs.jpg (پرونده) ۷۹ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۵۶ Category Poems.jpg (پرونده) ۱۲۷ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۵۲ Category OtherGrammar.jpg (پرونده) ۱۱۳ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۴۸ Category Games Songs.jpg (پرونده) ۱۱۱ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۴۷ Category Encyclopedia.jpg (پرونده) ۳۴۳ کیلوبایت Kuche فرهنگ کوچه 1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۴۶ Category Dreams.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۴۵ Category Beleif.jpg (پرونده) ۹۷ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۴۴ Category Allegories.jpg (پرونده) ۱۱۰ کیلوبایت Kuche   1
‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۵۸ Categories.jpg (پرونده) ۱۴۲ کیلوبایت Kuche دسته‌بندی‌های اصلی کتاب کوچه. 1