مقاله‌های دارای کمترین شمار ویرایش

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه in range #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. خوابگزاری‎‏ (۲ نسخه)
 2. آب آب را می‌جوید، کور عصا را‎‏ (۲ نسخه)
 3. چوب، هر چه (یا هر قدر هم) سنگین باشد، آب فرو(یش) نمی‌برد‎‏ (۲ نسخه)
 4. آب به آینه زدن‎‏ (۲ نسخه)
 5. گشنه خواب نان می‌بیند، تشنه خواب آب‎‏ (۲ نسخه)
 6. رخت دو هوو به یک صندوق می‌رود، آب دو تا جاری از (یا به) یک جو نمی‌رود‎‏ (۲ نسخه)
 7. لب آب بردن و تشنه برگرداندن (کسی را ــ)‎‏ (۲ نسخه)
 8. حلقه‌ی همکاران‎‏ (۲ نسخه)
 9. آب آب را می‌جوید، گودال هر دو را‎‏ (۲ نسخه)
 10. آدمی که خیس است از آب (یا باران) نمی‌ترسد‎‏ (۲ نسخه)
 11. آب به کونِ خر (یا شتر)ریختن‎‏ (۲ نسخه)
 12. آباد کردن (کسی را)‎‏ (۲ نسخه)
 13. اَ‎‏ (۲ نسخه)
 14. آزادی، آبادی است‎‏ (۲ نسخه)
 15. از آب گرفته‎‏ (۲ نسخه)
 16. خانه‌ات آباد‎‏ (۲ نسخه)
 17. باغت آباد! باغت آباد شه‎‏ (۲ نسخه)
 18. روزهای جمعه، هر آبی که روی زمین جاری است به بهشت می‌رود.‎‏ (۲ نسخه)
 19. آب برداشتن 1‎‏ (۲ نسخه)
 20. بند را به آب دادن‎‏ (۲ نسخه)
 21. آب رفته به جوی برنمی‌گردد‎‏ (۲ نسخه)
 22. عاقل به کنار جوی تا پل می‌جست، دیوانه‌ی پابرهنه از آب گذشت‎‏ (۲ نسخه)
 23. مثل آب‎‏ (۲ نسخه)
 24. از آب درآمدن‎‏ (۲ نسخه)
 25. مورچه را آب می‌برد...‎‏ (۲ نسخه)
 26. آب، می‌داند (یاخود داند) که آبادی کجاست‎‏ (۲ نسخه)
 27. کوزه‌ی آب، تو راه چشمه می‌شکند‎‏ (۲ نسخه)
 28. اگر ظرف آب را وسط سفره بگذارند شمر به آب می‌رسد.‎‏ (۲ نسخه)
 29. آب به پستی می‌رود‎‏ (۲ نسخه)
 30. آب که یک‌جا بماند بو می‌گیرد‎‏ (۲ نسخه)
 31. آملا‎‏ (۲ نسخه)
 32. آب بردن 1‎‏ (۲ نسخه)
 33. آب آورده را آب می‌برد‎‏ (۲ نسخه)
 34. آب صدای (شرشر) خودش را نمی‌شنود‎‏ (۲ نسخه)
 35. جد و آباد (کسی) را جنباندن‎‏ (۲ نسخه)
 36. آب (و آتش) روشنایی خانه است.‎‏ (۲ نسخه)
 37. آب بردن 2‎‏ (۲ نسخه)
 38. کوزه‌ی نو، دو روز آب را خنک نگه می‌دارد‎‏ (۲ نسخه)
 39. اگر کسی به گربه آب بپاشد دستش زگیل در می‌آورد.‎‏ (۲ نسخه)
 40. آمیز والده‎‏ (۲ نسخه)
 41. برای بستنِ (جلوِ) دهنِ آمیرزا...‎‏ (۲ نسخه)
 42. آب نطلبیده مراد است.‎‏ (۳ نسخه)
 43. آخدا! تو کریمی، اونم کریمه...‎‏ (۳ نسخه)
 44. آب بدود، نان بدود، (فلان) به دنبالش‎‏ (۳ نسخه)
 45. آکون‎‏ (۳ نسخه)
 46. آب را بر سر زنی، سر نشکند...‎‏ (۳ نسخه)
 47. احمد شاملو‎‏ (۳ نسخه)
 48. نو کردن ماه به آب...‎‏ (۳ نسخه)
 49. آب... از یک جو نرفتن‎‏ (۳ نسخه)
 50. آب، روشنایی است‎‏ (۳ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)