چشم آب نداشتن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

چشم، آب نداشتن

سخت از حیا و شرم عاری بودن.