چوب، هر چه (یا هر قدر هم) سنگین باشد، آب فرو(یش) نمی‌برد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

چوب، هر چه [یا هر قدر هم] سنگین باشد، آب فرو(یش) نمی‌برد!

چوب را آب فرو می‌نبرد دانی چیست؟

شرمش آید ز فرو بردن پرورده‌ی خویش!

[صائب]

مترادف چاقو دسته‌ی خودش را نمی‌برد. * برادران جنگ کنند، ابلهان باور کنند!