کلوخ خشک در آب جستن

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کلوخِ خشک در آب جُستن

به کاری بیهوده و امری عبث وقت تلف کردن.

نگاه کنید به آب به ریسمان بستن .