کوزه‌ی نو، آب خنک

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کوزه‌ی نو، آبِ خنک!

مترادف نو که اومد به بازار/ کهنه میشه دلازار!