کوزه‌ی نو، دو روز آب را خنک نگه می‌دارد

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کوزه‌ی نو، دو روز آب را خنک نگه می‌دارد.

هر کسی پنج روزه نوبت اوست! [حافظ]

نگاه کنید به کوزه‌ی نو، آب خنک .