کوزه به راه آب می‌شکند

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

کوزه به راهِ آب می‌شکند!

نگاه کنید به کوزه‌ی آب، تو راه چشمه می‌شکند .