گشنه خواب نان می‌بیند، تشنه خواب آب

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

گشنه خوابِ نان می‌بیند، تشنه خوابِ آب!

مترادف:

  • آدم کون‌برهنه کرباس دولا پهنا خواب می‌بیند!
  • مرغ گشنه ارزن خواب می‌بیند!
  • آدم گرسنه خواب نان سنگک می‌بیند و کباب بازار!
  • آدم لخت کرباس پهنادار خواب می‌بیند!
  • شتر در خواب بیند پنبه‌دانه / گهی لُپ‌لُپ [یا لُف‌لُف] خورد، گَه دانه دانه!
  • اشتر رید و عرب خرما پنداشت!
  • گربه‌ی گرسنه پیه خواب می‌بیند!