یک چشمه آب درون، به ز صد چشمه آب بیرون است

از کتاب کوچه
پرش به: ناوبری، جستجو

یک چشمه آبِ درون، به زِ صد چشمه آبِ بیرون است.

ارزش مختصر چیزی که در ملکیت خود شخص باشد بیش از هر چیز گرانبهایی است که در تعلق او نیست.

باید در نظر داشت که بِهْ زِ را همچون بعضِ تلفظ می‌کنند، با فتحه‌ی کشیده به جای ع.